11 Sales

Kitty Date Amount Info
12 Oct 2019 0.03819... ETH

#1267414 | Gen 2

10 Oct 2019 0.00960... ETH

#1628957 | Gen 4

15 Oct 2019 0.00687... ETH

#1721215 | Gen 13

28 Sep 2019 0.00500... ETH

#1704009 | Gen 14

08 Oct 2019 0.00487... ETH

#1527050 | Gen 3

19 Oct 2019 0.00297... ETH

#1447257 | Gen 3

27 Sep 2019 0.00297... ETH

#1339729 | Gen 13

06 Oct 2019 0.00289... ETH

#1221200 | Gen 7

18 Oct 2019 0.00201... ETH

#1721467 | Gen 4

19 Sep 2019 0.00177... ETH

#1446554 | Gen 3

24 Sep 2019 0.00139... ETH

#1494712 | Gen 2

Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura