19 Sales

Kitty Date Amount Info
07 Jul 2019 0.01291... ETH

#909106 | Gen 4

23 Jun 2019 0.00700... ETH

#628255 | Gen 6

06 Jul 2019 0.00594... ETH

#1565199 | Gen 4

14 Jul 2019 0.00591... ETH

#1171664 | Gen 3

09 Jul 2019 0.00500... ETH

#1640302 | Gen 8

18 Jul 2019 0.00500... ETH

#1565199 | Gen 4

15 Jul 2019 0.00500... ETH

#1640962 | Gen 14

11 Jul 2019 0.00500... ETH

#1641401 | Gen 16

15 Jul 2019 0.00384... ETH

#1644424 | Gen 12

15 Jul 2019 0.00300... ETH

#1643613 | Gen 11

24 Jun 2019 0.00300... ETH

#1224586 | Gen 16

12 Jul 2019 0.00218... ETH

#1172064 | Gen 3

18 Jul 2019 0.00200... ETH

#1010031 | Gen 13

09 Jul 2019 0.00200... ETH

#1555668 | Gen 24

09 Jul 2019 0.00190... ETH

#1246671 | Gen 12

19 Jul 2019 0.00190... ETH

#1250616 | Gen 14

09 Jul 2019 0.00190... ETH

#1245145 | Gen 10

16 Jul 2019 0.00190... ETH

#1545432 | Gen 8

09 Jul 2019 0.00173... ETH

#1372210 | Gen 18

Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura