7 Sales

Kitty Date Amount Info
12 Jul 2019 0.01509... ETH

#1554535 | Gen 5

23 Jun 2019 0.01100... ETH

#1622337 | Gen 12

19 Jun 2019 0.01097... ETH

#1376019 | Gen 8

27 Jun 2019 0.01081... ETH

#1626269 | Gen 6

03 Jul 2019 0.01000... ETH

#1512183 | Gen 8

05 Jul 2019 0.01000... ETH

#1559889 | Gen 13

10 Jul 2019 0.00900... ETH

#1290963 | Gen 10

Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura