7 Sales

Kitty Date Amount Info
19 Jun 2019 0.07400... ETH

#824326 | Gen 10

20 Jun 2019 0.07300... ETH

#821042 | Gen 9

21 Jun 2019 0.07300... ETH

#822094 | Gen 8

22 Jun 2019 0.07300... ETH

#821884 | Gen 7

29 Jun 2019 0.05000... ETH

#826557 | Gen 15

14 Jul 2019 0.03815... ETH

#821577 | Gen 7

15 Jul 2019 0.02999... ETH

#826159 | Gen 12

Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura