31 Sales

Kitty Date Amount Info
12 Jun 2019 0.00174... ETH

#1181419 | Gen 5

22 Jun 2019 0.00170... ETH

#1258142 | Gen 8

28 May 2019 0.00153... ETH

#1045145 | Gen 6

25 Jun 2019 0.00145... ETH

#1496113 | Gen 6

02 Jun 2019 0.00144... ETH

#1539102 | Gen 10

06 Jun 2019 0.00123... ETH

#1043729 | Gen 5

10 Jun 2019 0.00121... ETH

#1043619 | Gen 5

27 May 2019 0.00117... ETH

#1593507 | Gen 7

05 Jun 2019 0.00115... ETH

#1073380 | Gen 2

02 Jun 2019 0.00113... ETH

#1043897 | Gen 4

01 Jun 2019 0.00096... ETH

#1043907 | Gen 5

Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura