19 Sales

Kitty Date Amount Info
10 Jun 2019 0.05000... ETH

#1616097 | Gen 7

10 Jun 2019 0.02567... ETH

#1615645 | Gen 7

20 Jun 2019 0.00500... ETH

#1503744 | Gen 13

09 Jun 2019 0.00395... ETH

#1012387 | Gen 3

26 May 2019 0.00386... ETH

#1074382 | Gen 4

26 May 2019 0.00300... ETH

#1072664 | Gen 5

12 Jun 2019 0.00297... ETH

#1083372 | Gen 4

16 Jun 2019 0.00250... ETH

#1036040 | Gen 3

11 Jun 2019 0.00250... ETH

#1071288 | Gen 4

16 Jun 2019 0.00233... ETH

#1111117 | Gen 4

13 Jun 2019 0.00220... ETH

#1424921 | Gen 6

13 Jun 2019 0.00220... ETH

#1486551 | Gen 37

26 May 2019 0.00200... ETH

#1446734 | Gen 4

13 Jun 2019 0.00200... ETH

#1424951 | Gen 6

28 May 2019 0.00200... ETH

#1304666 | Gen 15

24 Jun 2019 0.00179... ETH

#1101077 | Gen 3

15 Jun 2019 0.00176... ETH

#1097829 | Gen 4

10 Jun 2019 0.00118... ETH

#1084817 | Gen 9

09 Jun 2019 0.00118... ETH

#1067474 | Gen 4

Copyright 2017 KittyExplorer.com - Privacy - Disclaimer-of-liability - interesting links: Cryptokitties , KittyHats , Infura